Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà N4D, số 50 Đường Lê Văn Lương, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Thứ 2 - Thứ 7 8h00 - 17h30
Hotline 0961.980.498
Menu

Cập nhật mẫu hóa đơn

Mẫu số (From): 01GTKT0/001

Ký hiệu (Serial): AT/18E

Số (No): 0000000

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)
Ngày (date) Tháng (month) Năm (year)

Tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company name):

Mã số thuế (Tax code):

Địa chỉ (Address):

Hình thức thanh toán (Payment method): Số tài khoản (A/C No.):

STT
(No.)
Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)
Đơn vị tính
(Unit)
Số lượng
(Quantity)
Đơn giá
(Unit Price)
Thành tiền
(Amount)
1 2 3 4 5 6=4x5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cộng tiền hàng (Sub - Total)
Thuế suất GTGT (VAT rate):
% Tiền thuế GTGT (VAT Amount):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total mount due):
Số tiền viết bằng chữ (Amount in words):

 
s
0961.980.498