Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà N4D, số 50 Đường Lê Văn Lương, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Thứ 2 - Thứ 7 8h00 - 17h30
Hotline 0961.980.498
Menu

Văn bản hướng dẫn

Chính thức ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 25/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Theo đó, NNT áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật này trước ngày 01/7/2022 nếu vi phạm thì bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

1. Nội dung chính đáng chú ý tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Bên cạnh Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ thì Chính Phủ cũng đã đồng thời ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Trong đó có 4 nội dung quy định đáng chú ý như sau:

 • Quy định chung vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn;
 • Quy định hành vi vi phạm hành chính về thuế và hình thức xử lý, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả;
 • Quy định hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn và hình thức xử lý, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả;
 • Quy định thẩm quyền xử phạt, lập biên bản vi phạm hành chính và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Kế toán cũng cần lưu ý thêm, Nghị định 125/2020/NĐ-CP không áp dụng đối với:

 • Vi phạm về hành chính về phí, lệ phí;
 • Vi phạm hành chính về thuế đối với hàng hóa XNK do cơ quan hải quan quản lý thu.
 • Vi phạm quy định về thủ tục đăng ký thuế
 • Vi phạm quy định về thông báo tạm ngừng kinh doanh, thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã của tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

2. Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định một số văn bản pháp luật sẽ bị bãi bỏ từ ngày 05/12/2020

2.1 Danh sách các Thông tư, nghị định hết hiệu lực thi hành kể từ 05/12/2020

Nghị định 125/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành kể từ 05/12/2020. Cũng kê thời điểm nêu trên, một số quy định các Thông tư, Nghị định dưới đây sẽ hết hiệu lực thi hành:

 • Chương I và Chương III, Nghị định 129/2013/NĐ-CP ban hành ngày 16/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;
 • Khoản 2, Điều 4, Chương 1; Chương 4; và Điều 44, Chương 5 của Nghị định 109/2013/NĐ-CP ban hành về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;
 • Điều 3, Nghị định 49/2016/NĐ-CP ban hành ngày 27/5/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP;
 • Bên cạnh đó thì Thông tư 166/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/11/2013; Thông tư 10/2014/TT-BTC ban hành ngày 17/01/2014; Thông tư 176/2016/TT-BTC ban hành ngày 31/10/2016 bởi Bộ Tài chính cũng là các văn bản pháp luật sẽ hết hiệu lực vào 05/12/2020

2.2 Hướng dẫn xử lý chuyển tiếp

Điều 45 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP hướng dẫn xử lý chuyển tiếp quy định như sau:

1. Áp dụng quy định tại Chương XV Luật số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn và Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn xảy ra từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực.

Trường hợp hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng hành vi vi phạm đó kết thúc kể từ khi Nghị định này có hiệu lực thì áp dụng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm đó.

2. Các quy định về xử phạt tại Chương I, II, III Nghị định này, quy định về hoãn, miễn thi hành quyết định xử phạt có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được áp dụng đối với hành vi xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết.

3. Đối với các hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đã bị xử phạt trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà cá nhân, tổ chức còn khiếu nại, khởi kiện thì được giải quyết theo quy định của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn và các quy định pháp luật liên quan có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp kế toán và doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quan về Nghị định 125/2020/NĐ-CP mới được ban hành để chủ động hơn trong việc áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ nhằm tránh sai sót không đáng có.

Tin tức khác
s
0961.980.498