Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà N4D, số 50 Đường Lê Văn Lương, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Thứ 2 - Thứ 7 8h00 - 17h30
Hotline 0961.980.498
Menu

Tin tức

Khởi tạo và quyết định áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định pháp luật

  • Khởi tạo hóa đơn điện tử là gì?

Căn cứ  vào Khoản 1 Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính thì khởi tạo hóa đơn điện tử là hoạt động tạo định dạng cho hóa đơn, thiết lập đầy đủ các thông tin của người bán, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, định dạng truyền – nhận và lưu trữ hóa đơn trước khi bán hàng hoá, dịch vụ trên phương tiện điện tử của tổ chức kinh doanh hoặc của các tổ chức cung cấp dịch vụ về hoá đơn điện tử và được lưu trữ trên phương tiện điện tử của các bên theo quy định của pháp luật.

  • Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử bao gồm những nội dung nào?

Trước khi khởi tạo hóa đơn tử thì phải ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng hình thức là văn bản giấy hoặc văn bản điện tử gửi thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và chịu trách nhiệm về quyết định này.

Vậy Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính thì quyết định áp dụng hóa đơn điện tử bao gồm những nội dung sau:

Thứ nhất,  có tên hệ thống thiết bị và tên phần mềm ứng dụng sử dụng  để khởi tạo, lập hoá đơn điện tử.

Thứ hai, phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

Thứ ba, bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật hoá đơn điện tử, phần mềm ứng dụng

Thứ tư, quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

Thứ năm, trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức bao gồm cả trách nhiệm của người được thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

______________________________________________________________________________

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MY-INVOICE

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà N4D, số 50 Đường Lê Văn Lương, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Hotline: 0965.158.498 – 0965.869. 562 - 0965.310.988

Email: hoadon.htm@gmail.com

Website: https://hoadondientuvn.info

Tin tức khác
s
0961.980.498