Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà N4D, số 50 Đường Lê Văn Lương, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Thứ 2 - Thứ 7 8h00 - 17h30
Hotline 0961.980.498
Menu

Tin tức

Một số quy định mới tác động lớn đến nghề kế toán từ năm 2018

Thứ nhất, hóa đơn điện tử

Căn cứ theo Dự thảo của Bộ tài chính trình Chính phủ thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 51 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Theo đó, trong Dự thảo này có những quy định ảnh hưởng trực tiếp đến kế toán như sau:

 Mở rộng đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Chính phủ, cụ thể theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP

- Doanh nghiệp, tổ chức đã sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tổ chức , đơn vị không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ và cần có hóa đơn cho khách hàng…

Đặc biệt, trong Dự thảo này có quy định “bán hàng dưới 200.000 đồng mỗi lần cũng phải lập hóa đơn”. Quy định này khác với hóa đơn giấy như trước đây là khi doanh nghiệp bán hàng hóa có hóa đơn thanh toán dưới 200.000 đồng sẽ không phải lập hóa đơn trừ khi khách hàng yêu cầu.

Thứ hai, chế độ hành chính kế toán sự nghiệp mới

Căn cứ theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp thay thế quy định cũ tại Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính ban hành. Cụ thể hơn về hướng dẫn cụ thể chứng từ, tài khoảng, sổ kế toán; báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính.

Bên cạnh đó, thông tư ban hành có quy định cụ thể về:

-  Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế tóa bắt buộc.

Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán

- Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán

- Danh mục mẫu mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính quyết toán ngân sách của các đơn vị tại Điều 2 của Thông tư này.

Thông tư 107/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 24/11/2017 và chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2018. Theo đó, kế toán cần nắm rõ sự thay đổi và quy mới này nhằm thực hiện đúng quy trình, chính xác và hiệu quả theo quy định của Pháp luật.

Thứ 3, về điều kiện thi lấy chứng chỉ của kế toán viên

Căn cứ vào Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ 15/10/2017.

Do đó, điều kiện dự thi lấy chứng chỉ rút ngắn hơn chỉ còn 36 tháng yêu cầu thời gian công tác thực hiện về tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu.

Để làm rõ hơn về các trường hợp bảo lưu kết quả thi, Thông tư 91 đưa ra ví dụ như: Một người bắt đầu dự thi năm 2017 thì điểm các môn thi đạt yêu cầu của năm 2017 sẽ được bảo lưu trong các năm 2018, 2019. Đến năm 2019, nếu người dự thi vẫn chưa đạt yêu cầu thi thì khi dự thi vào năm 2020 kết quả thi được tính để xét đạt yêu cầu thi sẽ là kết quả thi của các năm 2018, 2019, 2020; tương tự như vậy cho các năm từ 2021 trở đi.

Thứ tư, tăng mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2018

Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động áp dụng từ ngày 01/01/2018 như sau:

Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP )

Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng)

- Vùng III: 3.090.000 đồng/ tháng (tăng 190.000 đồng)

Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng)

Theo đó,những thay đổi này có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tính lương, liên quan đến bảo hiểm cũng cần có sự thay đổi.

Thứ năm, thêm nhiều khoản thu nhập tính đóng BHXH

Theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014 và hướng dẫn tại Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì những khoản thu BHXH có cách tính như sau:

Thời gian hiện tại: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc = Mức lương + Phụ cấp lương

Từ ngày 01/01/2018: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc = Mức lương + Phụ cấp lương + Các khoản bổ sung

Lưu ý: Khoản bổ sung (phần thu nhập tính đóng BHXH mới) phải xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kì trả lương.

Đó là 5 quy định mới có ảnh hưởng trực tiếp đến nghiệp vụ, công tác hành chính của kế toán. Theo đó, người làm kế toán cần bám sát những nội dung theo quy định.

______________________________________________________________________________

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MY-INVOICE

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà N4D, số 50 Đường Lê Văn Lương, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Hotline: 0961.980.498 – 0965.869. 562 - 0965.310.988

Email: hoadon.htm@gmail.com

Website: https://hoadondientuvn.info

Tin tức khác
s
0961.980.498