Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà N4D, số 50 Đường Lê Văn Lương, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Thứ 2 - Thứ 7 8h00 - 17h30
Hotline 0961.980.498
Menu

Góc tư vấn

Hướng dẫn làm thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo mẫu TB04/AC

 Cách lập mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin TB04/AC

   Trên màn hình giao diện HTKK, từ menu chức năng “Kê khai/Hoá đơn” chọn “Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin (TB04/AC)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

 

 

   Chọn kỳ báo cáo theo ngày rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” màn hình báo cáo sẽ hiển thi ra Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin (TB04/AC) như sau:

 

Phần thông tin chung

Các thông tin hệ thống cập nhật gồm: Tên đơn vị phát hành hóa đơn, Mã số thuế, Địa chỉ trụ sở chính, Điện thoại, Tên đơn vị chủ quản, Mã số thuế đơn vị chủ quản được lấy dữ liệu từ phần Thông tin chung kê khai trong chức năng “Thông tin doanh nghiệp”.

Các thông tin tự nhập:

– Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo: Kiểu text, độ dài tối đa 200 ký tự

– Ngày … tháng…. Năm…. Đã có thông báo phát hành: Kiểu date, kiểm tra phải trước ngày lập thông báo điều chỉnh

– Người đại diện theo pháp luật: Kiểu text, độ dài tối đa 45 ký tự

Phần thông tin chi tiết

– STT: Kiểu số, ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

– Thông tin thay đổi: Chọn trong combobox, kiểm tra không cho chọn trùng thông tin thay đổi gồm các thông tin:

+ Tên đơn vị phát hành hóa đơn

+ Địa chỉ trụ sở chính

+ Điện thoại

– Thông tin cũ: Nhập kiểu text tối đa 200 ký tự

– Thông tin mới: Nhập kiểu text tối đa 200 ký tự

Tuỳ thuộc vào quy mô, đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý, tổ chức có thể chọn một hay nhiều hình thức sau để làm ký hiệu nhận dạng như:

– Dán tem chống giả

– Dùng kỹ thuật in đặc biệt

– Dùng giấy, mực in đặc biệt

– Đưa các ký hiệu riêng vào trong từng đợt in hoặc đợt phát hành loại hóa đơn cụ thể, in sẵn các tiêu thức ổn định trên tờ hóa đơn (như tên, mã số thuế, địa chỉ người bán; loại hàng hóa, dịch vụ; đơn giá…), chữ ký và dấu của người bán khi lập hóa đơn….

Tin tức khác
s
0961.980.498